سارال

ایستگاه تحقیقاتی سارال

 

 

 

 

ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سارال در كنار جادة ارتباطي سنندج – سقز و در فاصلة 55كيلومتري شمال شهر سنندج  واقع شده است. تأسيس ايستگاه سارال به سال 1356 برمي گردد كه در آن زمان ادارة وقت خاكشناسي و حاصلخيزي خاك كردستان به منظور انجام پژوهش هاي مرتبط نسبت به خريد اراضي ايستگاه به وسعت 239 هكتار در ناحية سرشاخه هاي حوزة قشلاق از زيرحوزه هاي سيروان و در مرز مشترك با حوزة آبخيز سفيد رود اقدم نمود و از سال 1360 به بهره برداري كامل رسيد. ايستگاه تحقيقات سارال بين مدارهاي 35 درجه و 39 دقيقه و71 ثانيه و35 درجه و40 دقيقه  و 42 ثانيه عرض شمالي و نصف النهارات  47 درجه و 6 دقيقه , 22 ثانيه تا 47 درجه و7 دقيقة و 59  ثانيه شرقي واقع گرديده و ارتفاع آن بين2090 - 2000 متر از سطح دريا  متغير مي باشد. ايستگاه سارال از نظر آب و هوايي داراي زمستانهاي سرد و تابستانهاي معتدل بوده و جزء مناطق استپي سرد محسوب مي گردد. رژيم رطوبتي و حرارتي خاكهاي آن Xeric Mesic   است و بطور كلي شامل فلاتي مرتفع و دو درة نسبتاٌ عميق مي باشد.اين ايستگاه  داراي 14 دهنه چشمه مي باشد كه در جوار هر يك از آنها استخر ذخيره اي احداث  شده و مجموع آبدهي چشمه ها 25-20 ليتر در ثانيه است. همچنين داراي يك باب استخر سنگي بتوني به ظرفيت تقريبي 17 هزار متر مكعب ، يك منبع آب زيرزميني و يك منبع آب هوايي مي باشد. اراضي ايستگاه تحقيقاتي سارال بدليل وضعيت آب و هوايي، ويژگيهاي خاك و فيزيوگرافي آن نمايندة سطح وسيعي از اراضي استان كردستان مي باشد و محل اصلي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه حبوبات ديم، گياهان علوفه اي ديم، تحقيقات مرتع، آبخيزداري، تحقيقات خاك و آب و  و بيماريهاي غلات مي باشد بطوريكه در سالجاري تعداد  27 پروژه  از ديسيپلين هاي مختلف تحقيقاتي در ايستگاه  سارال اجرا  گرديد.

 

 

وضعيت آب و هوايي ايستگاه تحقيقاتي سارال :

 حداقل مطلق درجه حرارت :  21/8- درجه سانتيگراد        ميانگين حداقل دما :   15/5-  درجه سانتيگراد  

حداكثر مطلق درجه حرارت :  36  درجه سانتيگراد              ميانگين حداكثر دما :  34/2  درجه سانتيگراد 

ميانگين بارندگي ساليانه :  330/6   ميلي متر             تعداد روزهاي يخبندان :  131  روز                                    

اراضي ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سارال بدليل وضعيت آب و هوايي و ويژگيهاي خاك آن،نمايندة سطح وسيعي از اراضي ديم استان كردستان مي باشد. اين امر در كنار موقعيت مناسب ايستگاه، تنوع  اراضي و توپوگرافي آن، قابليت ها و مزيتهاي فراواني را در اين ايستگاه فراهم آورده بطوريكه ساليانه متجاوز از 15 پروژه تحقيقاتي در اين ايستگاه  اجرا مي شود و مكان الگويي مناسبي جهت توسعه برنامه هاي تحقيقاتي بويژه تحقيقات حبوبات ديم، گياهان علوفه اي ديم، آفات و بيماريهاي غلات و حبوبات، تحقيقات منابع طبيعي، آبخيزداري وتحقيقات خاك و آب مي باشد .  ژرم پلاسم بسيار غني گياهان مرتعي در ايستگاه تحقيقاتي سارال كم نظير بوده و علاوه بر اجراي پروژه هاي تحقيقاتي، تكثير بذور پرورشي و كشت ازديادي گندم و نخود ديم در سطح وسيعي در ايستگاه تحقيقات سارال انجام مي گيرد.

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0