شنبه, 16 اسفند 1399

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

  • ساعت : ۱۳:۴۴:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ 
  • کد خبر : ۱۳۸۵۰۶
دوره های برگزارشده توسط معا ونت آموزش مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی كردستان از طریق شبكه آموزش كشاورزی كردستان(شاك)-كانال استانی در بهمن ماه 1399
دوره های برگزارشده توسط معا ونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان از طریق شبکه آموزش کشاورزی کردستان(شاک)-کانال استانی در بهمن ماه 1399

دوره های برگزارشده  توسط معا ونت آموزش مرکز  تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان از طریق شبکه آموزش کشاورزی کردستان(شاک)-کانال استانی در بهمن ماه 1399


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، دوره های آموزشی برگزار شده توسط معاونت آموزشی این مرکز از طریق شبکه آموزش کشاورزی کردستان(شاک)-کانال استانی در بهمن ماه 1399 به شرح  ذیل برگزار گردید.

1- دوره: افزایش سودهی در گله های گوسفند کردی ، مدرس: دکتر حمید رضا بهمنی، تاریخ برگزاری: یکشنبه 26/11/99.

2-  دوره:آشنایی با پمپ های آبیاری، مدرس: دکتر مطلب بایزیدی، تاریخ برگزاری: شنبه تا دوشنبه،  25تا27 بهمن ماه 1399، تعداد شرکت کنندگان:30نفر
هدف دوره:آشنایی فراگیران با نحوه عملکرد پمپ های آبیاری-شناخت اجزا-نحوه نصب وتعمیر پمپ ها

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها