شنبه, 16 اسفند 1399

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

  • ساعت : ۱۴:۲۴:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 
  • کد خبر : ۱۳۸۶۶۲
برگزاری كارگاه آموزشی انتقال یافته ها طرح جهش تولید در دیمزارهای استان كردستان در استودیو كشاورز
برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته ها طرح جهش تولید در دیمزارهای استان کردستان در استودیو کشاورز

برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته ها طرح جهش تولید در دیمزارهای استان کردستان در استودیو کشاورز


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در روز سه شنبه 28/۱۱/1399 کارگاه آموزشی انتقال یافته ها طرح جهش تولید در دیمزارهای استان کردستان در استودیو کشاورز استان و با موضوعات ذیل الذکر برگزار گردید:

1- اصول تغذیه و کاربرد ریزمغذی ها توسط آقای دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان.

۲- کنترل آفات و بیماریها( حبوبات) توسط  آقای دکتر عزیزیان معاون حفظ نباتات

با نقاط اتصال : ۱۰۲ نقطه و با شرکت تعداد 510 نفر از مخاطبین.

گفتنی است این کارگاه با نظارت آقای مهندس جعفر نگهدار مدیر هماهنگی ترویج، خانم مدینه عثمانپور مسئول اداره دانش و رسانه های ترویجی، آقای علی ساعد مسئول استودیو کشاورز و سرگل قربانی مسئول هماهنگی مدیریت ترویج سازمان در استدیو کشاورز کردستان انجام شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها