جمعه, 24 ارديبهشت 1400

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

  • ساعت : ۱۰:۲:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 
  • کد خبر : ۱۴۰۱۰۰
دوره های برگزار شده توسط معاونت آموزش
دوره های برگزار شده توسط معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ازطریق شبکه آموزش کشاورزی ( شاک)- آموزش مجازی منابع طبیعی و آب وخاک - کنداتور ملی در اسفندماه 1399

دوره های برگزار شده توسط معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ازطریق شبکه آموزش کشاورزی ( شاک)- آموزش مجازی منابع طبیعی و آب وخاک - کنداتور ملی در اسفندماه 1399

 

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان ، در روزهای یک شنبه و دوشنیه 24 و 25، اسفندماه سال جاری علاوه بر برگزاری دوره متعدد قبلی، تعداد 5 دوره آموزشی دیگر توسط معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان از طریق شبکه آموزش کشاورزی (شاک) – آموزش مجاری منابع طبیعی و آب و خاک – کنداکتور ملی به شرح ذیل برگزار شده است.

1- عنوان دوره: آشنایی با استحصال آب از باران در سامانه های سطوح آبگیر.
مدرس: آقای دکتر قادری.

زمان برگزاری: یکشنبه 24/12/1399.

2- عنوان دوره: فواید احداث چک دم و باورهای اشتباه رایج در ارزیابی پروژه ها.
مدرس: آقای دکتر رحمتی.

زمان برگزاری: یکشنبه 24/12/1399

3- عنوان دوره : طرز تهیه اسپان قارچ های خوراکی وداروئی.

مدرس: آقای دکتر فرجام.

زمان برگزاری: یکشنبه 24/12/1399

4  - عنوان دوره: معرفی قوت ها ،ضعف ها ،تهدید ها ،و فرصت های طرح جنگلداری اجرا شده در زاگرس.

مدرس: جناب آقای دکتر حیدری.

زمان برگزاری:25/12/1399.

5 - عنوان دوره: اشاعه فرهنگ و توسعه خدمات بیمه کشاورزی.

مدرس: جناب آقای مهندس اسماعیل حیدری.

زمان برگزاری : 25/12/1399.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها