جمعه, 24 ارديبهشت 1400

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

  • ساعت : ۱۳:۵۷:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۴۱۷۵۶
برگزاری دوره آموزشی دانشهای سنتی در ارتباط با درختان در جنگلهای استان كردستان
برگزاری دوره آموزشی دانشهای سنتی در ارتباط با درختان در جنگلهای استان کردستان در معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق شبکه آموزش کشاورزی (شاک) – تاک استان کردستان

برگزاری دوره آموزشی دانشهای سنتی در ارتباط با درختان در جنگلهای  استان کردستان در معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق شبکه آموزش کشاورزی (شاک) – تاک استان کردستان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، در روز یک شنبه 11 اردیبهشت ماه 1400، یک دوره آموزشی تحت عنوان: دانشهای سنتی در ارتباط با درختان در جنگلهای استان کردستان توسط همکار محقق و عضو هیات علمی بخش جنگل و مرتع مرکز در معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان از طریق شبکه آموزش کشاورزی (شاک)-کانال استان کردستان برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها