چهارشنبه, 26 خرداد 1400

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

  • ساعت : ۸:۴۸:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۴۳۳۲۳
حضور محقق مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كردستان در برنامه شبكه بركت از استودیو كشاورز كردستان
حضور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان در برنامه شبکه برکت از استودیو کشاورز کردستان

حضور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان در برنامه شبکه برکت از استودیو کشاورز کردستان


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طببعی کردستان، در روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، برنامه شبکه برکت از استودیو کشاورز ایران با موضوع ایمنی شغلی و حرفه‌ای در کشاورزی (ویژه مددکاران ترویجی) توسط آقای مهندس امین رستمی، محقق بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان جهت
مخاطبان برنامه که متشکل از  مددکاران ترویجی و مروجان مسئول پهنه مستقر در مراکز جهاد کشاورزی می باشد، برگزار گردید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها