بخش تحقيقاتي علوم دامي

             


بخش تحقیقات علوم دامی از سال 1371 با در نظر گرفتن استعدادها و ظرفیت ­های پرورش دام، طیور و زنبورعسل در استان کردستان، فعالیت خود را آغاز کرده است.


در حال حاضر در این بخش امکان تحقیق درگرایش­های مدیریت پرورش، تغذیه، فیزیولوژی تولیدمثل، ژنتیک و اصلاح نژاد، تکنولوژی فرآورده ­های دامی، مهندسی جایگاه، دام و مرتع و بیماریهای دام، طیور و زنبورعسل وجود دارد.
v شناسایی و تعیین استعداد نژادهای بومی استان و ارایه الگوی مناسب اصلاح نژاد و افزایش عملکرد آنها

v تجزیه و تحلیل حیاتی نژادهای دامی در معرض خطر استان و ارایه الگوی حفاظت از آنها

v شناسایی و تعیین ارزش تغذیه ­ای بخش عمده نباتات مرتعی، نباتات علوفه ­ای، دانه­ ها، ضایعات پسماند­های کشاورزی استان و استفاده بهینه از آنها در جیره ­دام و طیور

v معرفی تکنیک­ها و روش­های افزایش بازده تولیدمثل در دام­های سبک استان

v ارایه راهکارهای مدیریتی بهبود عملکرد کلنی­های زنبورعسل استان در شراط سخت و نامناسب

v تهیه ­تقویم زنبورداری بخش­هایی از استان

v تهیه بسته ­ی کامل بیماری­های زنبورعسل استان از تشخیص تا کنترل

v شناسایی و معرفی تعدادی از گونه­ های انگلی، میکروبی و ویروسی عامل بیماری دام، طیور و زنبورعسل استانv حفاظت از ذخایر ژنتیکی دامی در معرض خطر

v آمیخته­ گری نژادهای بومی

v استفاده ­بهینه از منابع خوراک دامی استان

v تغذیه ­تکمیلی دام­های بومی

v تولید محصولات دامی سالم

v بهبود مدیریت و اصلاح کلنی ­های زنبورعسل

v شناسایی عوامل بیماری­زا و ارایه مناسب­ترین شیوه ­پیشگیری و درمان بیماری­های دام، طیور و زنبورعسل استان

               

         
                          

ساير فعاليتها  /  ايستگاه تحقيقات بز مرخزسقز 


رئيس بخش


دکتر حمید رضا بهمنی
 (مسئول بخش تحقیقاتی علوم دامی)

معرفی علمی(CV)


همكاران

اعضاء هیئت علمی

اعضاء غیر هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

حمید رضا بهمنی

سمت در بخش

عضو هیئت علمی و مسئول بخش

تاریخ شروع به کار

1373

زیربخش تحقیقاتی

ژنتیک و اصلاح دام

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

دکترای تخصصی از دانشگاه فردوسی مشهد

مرتبه علمی

استادیار پژوهشی

ایمیل

Bahmani712@yahoo.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 224

 

نام و نام خانوادگی

محمدخضری

سمت در بخش

عضو هیئت علمی

تاریخ شروع به کار

1374

زیربخش تحقیقاتی

بیماری های زنبور عسل

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

مرتبه علمی

مربی پژوهشی

ایمیل

Khezri1836@gmail.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 234

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

بهارک محمدیان

سمت در بخش

عضو هیئت علمی

تاریخ شروع به کار

1376

زیربخش تحقیقاتی

بیماریهای دام و طیور

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران

مرتبه علمی و پایه

استادیار پژوهشی

ایمیل

Bk.mohammadian@gmail.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 232

 

نام و نام خانوادگی

رحمن ابن عباسی

سمت در بخش

عضو هیئت علمی

تاریخ شروع به کار

1371

زیربخش تحقیقاتی

تغذیه و فیزیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

کارشناسی ارشد تغذیه دام از دانشگاه تبریز ، دانشجوی دوره دکتری

مرتبه علمی

مربی پژوهشی

ایمیل

Info.ph.d95@gmail.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 240

 

 

نام و نام خانوادگی

صالح صالحی

سمت در بخش

عضو هیئت علمی

تاریخ شروع به کار

1384

زیربخش تحقیقاتی

تغذیه و فیزیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

کارشناسی ارشد تغذیه دام از دانشگاه کرمانشاه، دانشجوی دوره دکتری

مرتبه علمی

مربی پژوهشی

ایمیل

 

شماره تماس

33661793-087 داخلی 225

 


نام و نام خانوادگی

عطااله رحیمی

سمت در بخش

عضو هیات علمی

تاریخ شروع به کار

1399/5/4

زیربخش تحقیقاتی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام 

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

دکترای تخصصی از دانشگاه رازی کرمانشاه

مرتبه علمی

استادیار پژوهشی

ایمیل

Rahimi.ata.1@gmail.com
Ata.rahimi@areeo.ac.ir

شماره تماس

08733623530   داخلی 230
 

 

نام و نام خانوادگی

شیوا مفاخری

سمت در بخش

کارشناس  

تاریخ شروع به کار

1384

زیربخش تحقیقاتی

ژنتیک و اصلاح دام

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

دکترای تخصصی ژنتیک

مرتبه علمی و پایه

کارشناس

ایمیل

Mafakheri.shiva@gmail.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 232

 

   

نام و نام خانوادگی

هومن خان­بابائی

سمت در بخش

کارشناس

تاریخ شروع به کار

1376

زیربخش تحقیقاتی

بیماریهای دام و طیور

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه آزاد  اسلامی واحد سنندج

مرتبه علمی و پایه

-

ایمیل

Khanbabaie1351@yahoo.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 225

 

 

نام و نام خانوادگی

کامبیز کامگار

سمت در بخش

کارشناس

تاریخ شروع به کار

1376

زیربخش تحقیقاتی

مدیریت پرورش طیور

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

کارشناسی ارشد تغذیه دام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشجوی دوره دکتری

مرتبه علمی

کارشناس

ایمیل

asalkambizf@gmail.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 230

 

 

نام و نام خانوادگی

فرهاد خزدوزی

سمت در بخش

کارشناس

تاریخ شروع به کار

1369

زیربخش تحقیقاتی

مدیریت پرورش

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

کارشناسی از دانشگاه علمی کاربردی همدان

مرتبه علمی و پایه

کارشناس

ایمیل

Farhad4282@yahoo. com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 240

 

  

نام و نام خانوادگی

ستار پارسانسب

سمت در بخش

کارشناس

تاریخ شروع به کار

1370

زیربخش تحقیقاتی

زنبور عسل

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

کارشناسی از دانشگاه علمی کاربردی همدان

مرتبه علمی و پایه

کارشناس

ایمیل

Kakasatar441@yahoo.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 221

 

 

نام و نام خانوادگی

بابک رخزاد

سمت در بخش

کارشناس

تاریخ شروع به کار

1375

زیربخش تحقیقاتی

زنبور عسل

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

کارشناسی ارشد تغذیه دام ازدانشگاه آزاد  اسلامی واحد سنندج

مرتبه علمی و پایه

کارشناس

ایمیل

Babak.ku.s@yahoo.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 222

 

  

نام و نام خانوادگی

بدرالدین زارع

سمت در بخش

کارشناس

تاریخ شروع به کار

1376

زیربخش تحقیقاتی

زنبور عسل

آخرین مدرک تحصیلی و محل اخذ آن

کارشناسی علوم دامی از دانشگاه کردستان

مرتبه علمی و پایه

کارشناس

ایمیل

badradinzare@yahoo.com

شماره تماس

33661793-087 داخلی 221

 
معرفی علمی CV

معرفی علمی دکتر  حمید رضا بهمنی
(رئیس بخش تحقیقاتی) 


معرفی علمی دکتر محمد خضری

معرفی علمی سرکار خانم دکتر بهارک محمدیان

معرفی علمی دکتر هومن خانبابایی

معرفی علمی مهندس بابک رخزاد 

معرفی علمی سرکار خانم دکتر شیوا مفاخری

معرفی علمی مهندس رحمان ابن عباسی

معرفی علمی مهندس صالح صالحی

معرفی علمی مهندس کامبیز کامگار 

معرفی علمی مهندس فرهاد خزدوزی

معرفی علمی مهندس عبداستار پارسا نسب   

معرفی علمی مهندس بدرالدین زارع 


 


عكس


    از  6  

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0