ایستگاه تحقیقات قاملو

ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم قاملو

 


ايستگاه تحقيقات كشاورزي قاملو با مساحت بيش از 130 هكتار در 25 كيلومتري شهرستان قروه و 75 كيلومتري شرق سنندج واقع شده است. ايستگاه قاملو در سال 1351 با هدف انجام تحقيقات به نژادي غلات ديم و گزينش لاين هاي مناسب براي ديمزارهاي استان كردستان و تكثير بذور پايه و مادري گندم و جو تأسيس شد و نزديك به 40 سال از سابقه فعاليت تحقيقاتي در اين ايستگاه مي گذرد. ايستگاه قاملو محل اصلي اجراي پروژه هاي تحقيقات كشاورزي ديم بويژه غلات (گندم و جو ) و دانه هاي روغني مي باشد. طول جغرافيايي ايستگاه  47 درجه و 30 دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي آن 35 درجه و 10 دقيقه شمالي بوده و ارتفاع آن از سطح دريا 1860 متر مي‌باشد. ايستگاه قاملو داراي شرايط اقليمي سردسير مي باشد. بافت خاك ايستگاه رسي- رسي لومي با درصد بالايي از آهك بوده، pH خاك  در حدود 7/7-7/3 و درصد كربن آلي خاك بين 0/8– 0/5 متغير است. درصد رطوبت خاك در شرايط ظرفيت زراعي معادل 21/7  و در نقطه پژمردگي دايم 15/9 مي باشد.

در حال حاضر علاوه بر اجراي پروژه هاي تحقيقاتي ديم بخش هاي تحقيقاتي اصلاح و تهيه نهال و بذر، خاك و آب و گياهپزشكي، ساليانه بيش از 65 هكتار از اراضي ايستگاه به تكثير رده هاي مختلف بذور پرورشي گندم و جو اختصاص مي يابد. طي سالهاي اخير با توجه به شرايط خشكسالي و لزوم توليد بذور پرورشي با كيفيت، حدود100 هكتار از اراضي ايستگاه به سيستم آبياري باراني كلاسيك ثابت تجهيز شد.

وضعيت آب و هوايي ايستگاه تحقيقات كشاورزي قاملو :

  ميانگين ساليانه حداقل دما :   2/35  درجه سانتيگراد            ميانگين بارندگي ساليانه :  343   ميلي متر                                                                                                                      

  حداقل مطلق درجه حرارت :  30/6 -  درجه سانتيگراد       ميانگين ساليانه رطوبت نسبي : 43/65 %

  ميانگين ساليانه حداكثر دما :  17/42 درجه سانتيگراد          ميانگين تعداد روزهاي يخبندان : 120 روز                                    

  حداكثر مطلق درجه حرارت : 38/5  درجه سانتيگراد

 

با توجه به اهميت و سطح زير كشت غلات(گندم وجو) در ديمزارهاي استان كردستان و لزوم دسترسي به ارقام پر محصول و مقاوم به تنش هاي زنده و غير زنده( بويژه سرما وخشكي) با پايداري عملكرد مناسب، انجام تحقيقات به نژادي وگزينش لاين هاي مناسب براي ديمزارهاي استان يكي از ضروريات بخش تحقيقات كشاورزي مي باشد. موقعيت جغرافيايي و آب وهواي ايستگاه تحقيقات ديم قاملو به نحوي است كه زمينه را براي انجام چنين تحقيقاتي فراهم مي نمايد. در كنار معرفي ارقام جديد و برتر، در راستاي حل مسايل آگروتكنيكي و بررسي شيوه هاي مناسب كاشت، داشت و برداشت ارقام معرفي شده نيز تحقيقات لازم با هماهنگي موسسة تحقيقات كشاورزي ديم درطي سال هاي متمادي انجام گرفته است. علاوه بر اين توليد بذور اصلاح شده گندم و جو ديم در رده هاي مختلف بذري با كيفيت بسيار بالا براي جامعه زارعين استان يكي ديگر از رسالت هاي مهم محققين اين ايستگاه مي باشد. غير از فعاليت هاي تحقيقاتي، اين ايستگاه مكان بسيار مناسبي براي انجام فعاليت هاي آموزشي و ارائة آخرين يافته هاي تحقيقاتي استان در زمينه غلات به دانش آموختگان بخش كشاورزي و جامعه بهره‌بردار مي باشد.

 ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي داخلي و بين المللي از جمله مركز تحقيقات بين المللي ايكاردا كه يكي از مهمترين مراكز تحقيقاتي براي ارائه خدمات تحقيقاتي در مناطق خشك مي باشد و انجام پروژه هاي مشترك در راستاي اهداف سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و  اعزام محققين به اين مراكز جهت بهره گيري از آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در زمينه غلات ديم از ديگر پتانسيل هاي ايستگاه تحقيقات كشاورزي قاملو مي باشد.

 

 

 

 6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0