يکشنبه, 10 مهر 1401

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

  • ساعت : ۱۴:۵۳:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۷۱۳۴۹
گزارش فعالیت ترویجی و روز انتقال یافته های تحقیقاتی دكتر كامبیز بهمنی
گزارش فعالیت ترویجی و روز انتقال یافته های تحقیقاتی دکتر کامبیز بهمنی

گزارش فعالیت ترویجی

عنوان دوره: روز انتقال یافته های تحقیقاتی پیشگیری و کنترل  بیماری آتشک

مکان : مجتمع باغات  پایاب حوضه سد زیویه ( سایت الگویی _ تولیدی محصول به )

مدرسین : آقای دکتر بهمنی ( از مرکز تحقیقات کشاورزی) و خانم مهندس شریفی از حفظ نباتات سازمان .

تسهیلگر : مهندس میثم قیسوندی ( مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان ژاورود ).

شرکت کنندگان : رئیس اداره ترویج و کارشناس مسئول باغبانی شهرستان ، مسئولین و کارشناسان  مراکز جهاد کشاورزی و کارشناس ترویج استان و اعضای سایت الگویی.

هدف : آشنایی کشاورزان با عوامل موثر بر ایجاد آفات و بیماریهای محصول به بخصوص آتشک  و ضرورت رعایت بهداشت باغ و ارائه توصیه های لازم جهت مبارزه شیمیایی با این  بیماری  بود.

مورخ ۱۹ مرداد ماه شهرستان کامیاران

 

چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹

برگزاری برنامه ترویجی روز انتقال یافته های تحقیقاتی "پیشگیری و کنترل بیماری آتشک در درختان به"

مکان : مجتمع باغات  پایاب حوضه سد زیویه ( سایت الگویی تولیدی-ترویجی) شهرستان کامیاران

مدرسین : آقای دکتر بهمنی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و خانم مهندس شریفی از مدیریت باغبانی .

تسهیلگر : مهندس میثم قیسوندی مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان ژاورود .

شرکت کنندگان : رئیس اداره ترویج و کارشناس مسئول باغبانی شهرستان ، مسئولین و کارشناسان  مراکز جهاد کشاورزی و کارشناس ترویج استان و باغداران سایت الگویی.

هدف : آشنایی کشاورزان با عوامل موثر بر ایجاد آفات و بیماریهای در درختان به بخصوص آتشک و ضرورت رعایت بهداشت باغات و ارائه توصیه های لازم جهت کنترل و پیشگیری بیماری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها