جمعه, 7 بهمن 1401

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

  • ساعت : ۱۰:۳۵:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۷۸۱۳۶
بازدید رئیس و معاونین پژوهش و فنآوری و آموزشی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كردستان از ظرفیت ها و امكانات مركز آموزش عالی امام خمینی
بازدید رئیس و معاونین پژوهش و فنآوری و آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان از ظرفیت ها و امکانات مرکز آموزش عالی امام خمینی

بازدید رئیس و معاونین پژوهش و فنآوری و آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان از ظرفیت ها و امکانات مرکز آموزش عالی امام خمینی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، در روز یکشنبه 11 دیماه 1401، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان به همراه معاون پژوهش و فنآوری و معاون آموزشی مرکز، در جلسه ای با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان البرز، رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی، معاونین آموزشی و پژوهشی و روساي ادارات آموزش مرکز مزبور، به منظور بحث و تبادل نظر و بهره مندی از تجربیات مرکز آموزش عالی امام خمینی در حوزه های آموزش، پژوهش و کارآفرینی با هدف تبادل تجارب و دیدگاها در مورد آموزش کارکنان، آموزش بهره برداران، آموزشهاي مهارتی کارآفرین و منجر به اشتغال، مشارکت طلبی از شرکتهاي دانش بنیان و فناوري در تولید و آموزش، هم افزایی توان بخشی خصوصی کار آفرینی پارکهاي علم و فناوري و شرکتهاي دانش بنیان با توان علمی و پشتیبانی مرکز  تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در دفتر ریاست مرکز آموزش امام خمینی، برگزار شد.

در این نشست دکتر میررحیمی رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی، ضمن خوشآمدگویی به مدیران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مابع طبیعی کردستان، گزارش مبسوطی از فعالیت های مرکز در حوزه های آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی ارائه نمود.

سپس آقای دکتر یوسفی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ضمن اظهار خوشحالی از دیدار با مسئولین مرکز آموزش عالی امام خمینی، از رئیس مرکز امام و مدیران آن مجموعه دعوت بعمل آورد تا از ظرفیت ها و امکانات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان بازدید نمایند.

در این جلسه همچنین مواردی در خصوص چگونگی اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی مرکز آموزش امام و نحوه اجرای برنامه واگذاری امکانات به شرکتهای دانش بنیان فنآور محور جهت تولید و کسب و کار نیز مطرح گردید.

در این جلسه مشترك، زمینه ها و راههاي کار مشترك و نحوه تبادل تجربیات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه بعدی و بازدید مشترك این بار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان برگزار شود و تورهاي اموزشی و ترویجی مشترك در هر دو مرکز و با حضور محققین، مدرسین و کارشناسان هر دو مرکز اجرا شود.

در پایان این بازدید نیز، حاضران در این نشست از برخی امکانات آموزشی و رفاهی مرکز  آموزش امام از جمله: پروژه های شرکتهای دانش بنیان و شتاب دهنده نظیر شرکت دانش بنیان مزرعه سبز سعیدی، شرکت دانش بنیان زیست فناوران نوین گیتی ژن، سالن اجتماعات استاد شهید مطهری و مهمانسرای بین المللی مرکز آموزش مذکور دیدن کردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها