جمعه, 7 بهمن 1401

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

  • ساعت : ۱۴:۲۲:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۷۸۱۸۵
بازدید و نشست رئیس و معاونین پژوهشی و آموزشی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كردستان با رئیس موسسه تحقیقات خاك و آب كشور
بازدید و نشست رئیس و معاونین پژوهشی و آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان با رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

بازدید و نشست رئیس و معاونین پژوهشی و آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان با رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، در روز یکشنبه 11 دیماه 1401، آقایان دکتر یوسفی، رئیس، دکتر دولتی بانه، معاون پژوهش و فنآوری و دکتر قادری، معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان طی بازدیدی از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در جلسه ای با حضور دکتر اسدی رحمانی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب و دکتر دواتگر معاون پژوهشی موسسه، شرکت کردند.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای احیاء بخش تحقیقات خاک و آب مرکز و ارتقای کیفی پروژه های تحقیقاتی، جذب نیروی انسانی هیات علمی و کارشناسی برای بخش، هماهنگی اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی بخش و تجهیز، تقویت و نگهداری آزمایشگاه خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان و سایر موارد مذاکره و گفتگو نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها