پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پاپ اپ

اخبار و رويدادهاي علمي کشاورزی
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۳۰۰۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
۱۱:۳۶:۴۱
ثبت ركورد جدید عملکرد انگور دیم در تاکستان های دیم استان کردستان با برداشت 46 تن در هكتار.
کد خبر : ۱۲۹۹۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
۱۱:۱۲:۱
برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان با مسئولین آموزش فنی و حرف ...
کد خبر : ۱۲۹۹۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
۱۱:۴:۵۸
برگزاری دوره آموزشـی "مهـارت آموزي در حوزه علوم کشاورزي" ویژه کادر وظیفه در استان توسط مرکز تحقی ...
کد خبر : ۱۲۹۴۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ 
۸:۳۹:۴۳
برگزاری ششمین جلسه هماهنگی یاوران تولید استان کردستان با موضوع کمیته تخصصی علوم دامی در مرکز تحق ...
کد خبر : ۱۲۹۲۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ 
۱۴:۱۴:۲۷
برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی باغبانی کارگروه طرح یاوران تولید استان در مرکز تحقیقات و آموزش ...
کد خبر : ۱۲۸۸۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ 
۱۱:۵۶:۲
برگزاری جلسه پیگیری بندهای شورای آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان مسئول ...
کد خبر : ۱۲۸۷۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ 
۸:۵۷:۵۶
برگزاری جلسه کارگروه استانی با موضوع اجرای تفاهم نامه سه جانبه وزارت جهاد کشاورزی با سازمان فنی ...
کد خبر : ۱۲۸۵۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ 
۹:۵۰:۲۴
برگزاری سومین جلسه کمیته زراعت و باغبانی کارگروه طرح یاوران تولید استان در مرکز تحقیقات و آموزش ...
کد خبر : ۱۲۸۲۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 
۸:۲۳:۳۳
بهره برداری از تعداد 28 پنل خورشیدی در ستاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
کد خبر : ۱۲۸۰۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 
۸:۵۷:۱۹
برگزاری جلسه ای در خصوص اجرای دوره هـاي آموزشی مهـارت آزاد در زمینه هاي مختلف کشاورزي و منابع طب ...
صفحه1از3123.بعدي.برو


Link

                       

           

  


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0