پاپ اپ

اخبار و رويدادهاي علمي کشاورزی
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۴۳۵۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ 
۱۱:۴۷:۲۴
برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب ...
کد خبر : ۱۴۳۳۳۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 
۹:۲۵:۵۶
بازدید کارگروه یاوران تولید کمیته تخصصی علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کر ...
کد خبر : ۱۴۳۳۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 
۸:۵۴:۴۴
دوره برگزارشده معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان از طریق شبکه آموز ...
کد خبر : ۱۴۳۳۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 
۸:۴۸:۵۹
حضور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان در برنامه شبکه برکت از استودی ...
کد خبر : ۱۴۳۳۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 
۸:۴۳:۵۱
بازدید یاوران تولید کارگروه باغبانی استان کردستان از باغات باغداران شهرستان سنندج
کد خبر : ۱۴۲۶۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ 
۱۲:۱۹:۲۴
ارائه گزارش ارزیابی عملكرد سال 1399 توسط رئیس مركز تحقیقات آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان کرد ...
کد خبر : ۱۴۲۶۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ 
۱۲:۴:۵۳
تجلیل وزیر جهادکشاورزی از مدیر روابط‌عمومی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان کسب م ...
کد خبر : ۱۴۲۶۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ 
۱۱:۵۹:۷
روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کردستان جزء روابط عمومی های برتر بخش کشاورزی کشور شد
کد خبر : ۱۴۲۶۲۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ 
۱۱:۴۸:۵۷
بازدید یاوران تولید کارگروه منابع طبیعی استان کردستان
کد خبر : ۱۴۱۷۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ 
۱۳:۵۷:۲۰
برگزاری دوره آموزشی دانشهای سنتی در ارتباط با درختان در جنگلهای استان کردستان در معاونت آموزش م ...
صفحه1از3123.بعدي.برو


Link

                       

           

  


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0